Η εταιρεία LUISANT EE θεωρεί την ασφάλεια της ιδιωτικότητας σας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μεγίστης σημασίας ζήτημα. Για τον λόγο αυτό έχουμε καταρτίσει την ακόλουθη πολιτική απορρήτου, με την οποία σας εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

Το website luisant.gr συλλέγει βασικές πληροφορίες για τους επισκέπτες του. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο στην IP διεύθυνσή σας , το πρόγραμμα περιήγησης, την  χρονική σήμανση και τις σελίδες αναφοράς. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν μπορεί να αναγνωρίσει συγκεκριμένους επισκέπτες σε αυτό to website. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για λόγους διαχείρισης, στατιστικών και καλύτερης διεκπαιρέωσης των παραγγελιών της ιστοσελίδας luisant.gr.

COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας έτσι ώστε να τους εξυπηρετούμε καλύτερα και/ή να τους προσφέρουμε προσωποποιημένο περιεχόμενο και καλύτερη εμπειρία περιήγησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν σε κανέναν χωρίς την εξουσιοδότηση σας. Εξαίρεση αποτελούν οι συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής, όπου είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση τους για την εκτέλεση της παραγγελίας σας  και το εάν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο.