Τα 4C’s των διαμαντιών

Ο τρόπος αξιολόγησης των διαμαντιών είναι γνωστός και ως τα 4C’s (Cut, Carat, Color, Clarity). Είναι πολύ σημαντικό ο υποψήφιος αγοραστής ενός διαμαντιού να έχει κατανοήσει πλήρως σε τι αναφέρονται τα 4C πριν προβεί στην επιλογή του κατάλληλου για εκείνον διαμαντιού.

Cut (Κοπή)

Η κοπή είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην λάμψη ενός διαμαντιού. Συχνά συγχέουμε την κοπή με το σχήμα του (round, pear, oval, heart, marquise), όμως η κοπή του διαμαντιού αναφέρεται στην συμμετρία και τις αναλογίες ως προς το βαθος,πλατος και μεγεθος της επιφάνειας του. Ειδόκότερα όσο πιο τέλεια είναι η συμμετρία και οι αναλογίες του διαμαντιού τόσο πιο πολύ αυτό θα αντανακλά το φως από τις έδρες του, στα μάτια αυτού που το κοιτάει. Η ποιότητα της κοπής του διαμαντιών κρίνεται ως : Ideal-Excellent-Very Good-Good-Fair-Poor.

Color (Χρώμα)

Το χρώμα είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην αξία ενός διαμαντιού. Η διαβάθμιση των χρωμάτων του διαμαντιού ξεκινάει από το (D-E-F) όπου συναντάμε τα άχρωμα διαμάντια, συνεχίζουμε με τα (G-H-I-J) όπου εκεί συναντάμε τα σχεδόν άχρωμα διαμάντια και συνεχίζουμε με τα (K-L-M) τα θαμπά διαμάντια ,τα (N-O-P-Q-R) είναι τα ελαφρώς κίτρινα και από (S-T-U-V-W-X-Y-Z) είναι τα κίτρινα διαμάντια. Όσο πιο άχρωμο είναι ένα διαμάντι τόσο μεγαλύτερη είναι η λάμψη του, η αξία του και η σπανιότητά του.

Clarity(Καθαρότητα-Διαύγεια)

Η διαύγεια ενός διαμαντιού αναφέρεται στην ύπαρξη και οπτική παρουσία εσωτερικών χαρακτηριστικών των διαμαντιών τα οποία αποκαλούμε έγκλειστα καθώς επίσης και ατέλειες της επιφάνειας τους. Για να εκτιμήσουμε την διαύγεια ενός διαμαντιού λαμβάνονται υπόψιν ο αριθμός, το μέγεθος, η φύση και η θέση αυτών των εγκλείστων καθώς επίσης το πως αυτά επηρεάζουν την συνολική εικόνα του.

Όσο λιγότερα συναντάμε τόσο καλύτερη είναι η διαύγεια του, ξεκινώντας την διαβάθμιση εξετάζοντας τα με μικροσκόπιο σε οπτική μεγέθυνση Χ10 από το FL που σημαίνει Flawless δηλαδή αψεγάδιαστο και χωρίς έγκλειστα, συνεχίζουμε στο IF δηλαδή Internally Flawless εσωτερίκα αψεγάδιαστο, αμέσως μετά έχουμε το VVS1 και VVS2 Very Very Slightly Included όπου στο διαμάντι παρατηρούμε με πάρα πολύ δυσκολία έγκλειστα σε μή φανερή θέση και συνεχίζουμε στο VS1 και VS2 Very Slightly Included με διακριτικά εγκλειστα και στις τελευταίες ποιότητες διαύγειας συναντάμε τα SI1 και SI2 Slightly Included όπου έχουμε ευδιάκριτα έγκλειστα και τέλος έχουμε τα I1, I2 όπου έχουμε πολύ εμφανή έγκλειστα και I3 Included πολυάριθμα και πολύ εμφανή έγκλειστα. Σε πέτρες κάτω του 0.50 ct το πιστοποιητικό του διαμαντιού μπορεί να αναφέρεται σε γενική κατηγορία VVS και VS διότι τα διαμάντια είναι μικρά και δεν εντάσσονται σε ειδικότερη κατηγορία π.χ. VVS1 ή VVS2

Carat (Καράτι)

Με το καράτι μετράμε το βάρος του διαμαντιού. Συνήθως όσο μεγαλύτερο είναι ένα διαμάντι τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία του καθώς είναι πιο σπάνιο και πιο επιθυμητό. ‘Ομως δύο διαμάντια ίδιων καρατιών μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές αξίες και τιμές αφού εξαρτώνται και από τα άλλα τρία C’s των διαμαντιών Clarity, Color και Cut.